Celal Bayar Üniversitesi | Bilgi Paketi / Ders kataloğu
 
 
Bologna süreci ve ders  katalogları ile ilgili konularda yardım almak için; bologna.yardim@cbu.edu.tr


Çalışma Olanakları
Kütüphane

Üniversitemizin Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi’nde bulunan Bilgi Erişim Merkezi ile tüm fakülte ve yüksekokullarımızda bulunan kütüphanelerde, 75 bin’e yakın basılı yayın bulunmakta ve bu sayı her geçen gün artmaktadır.
18 veri tabanıyla 80 bin’e yakın elektronik dergiye, internet aracılığıyla 365 gün 24 saat erişilebilmekte, elektronik toplu katalog sürekli geliştirilerek, öğrencilerimizin güncel bilgi kaynağına erişimi sağlanmaktadır.

Bilgisayar ve Araştırma Olanakları
Üniversitemizde ihtiyaç duyulan yazılım, donanım, network, sistem, web ve iletişim ağları hizmetleri ile projeler Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (BİDB) tarafından yürütülmektedir.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın misyonu, eğitim ve araştırma hizmetlerine yönelik olarak bilgisayar hizmeti sunmak; yerleşkelerde ve ilçelerde elektronik ağ yapısını oluşturup, işletmek ve yönetmek; üniversitemizin hizmetlerine ve kullanıcılara bilgisayar yazılım ve kullanım desteği vermek; öğrencilere ve tüm personelimize bilgisayar kullanım olanağı sağlamak; bilgi ve iletişim olanaklarını geliştirmek; her noktadan internet erişimi sağlamak; kısıtlamadan, engellemeden, kaynakları en iyi şekilde değerlendirerek iletişim olanağı sunarken, sistemleri en iyi şekilde korumak ve sürekliliği güvence altına almaktır.
İnternet erişimi, e-posta, web ve benzeri haberleşme sistemleri çalışmakta, öğrenci, idari ve akademik kadro tarafından kullanılmaktadır. Üniversitemiz e-posta sistemi, Microsoft Exchange ile tamamen yenilenmiştir. Bu yıl içerisinde üniversitenin tüm network altyapısının 10 Gigabit omurga üzerinde çalışacak şekilde yenilenmesi plânlanmaktadır. Ayrıca üniversite sistem, depolama ve ağ güvenlik sistemleri günümüz teknolojisine uygun bir şekilde yeniden plânlanmaktadır. Önümüzdeki yıl için yerleşkelerde kablosuz iletişim ve Eduroam için çalışmalar plânlanmaktadır. Üniversitemiz 450Mbps ile ULAKNET üzerinden internet çıkışı sağlamaktadır. Yerleşkeler ve ilçelerde yer alan birimler ise 5 Mbps ile 50 Mbps arasında değişen hızlar ile ana kampüsümüze erişmektedir. BİDB, üniversite genelinde hizmetlerin yürütülmesi için gerekli olan yazılımları profesyonel ekibi ile geliştirmektedir. Özellikle birkaç üniversitenin ortak girişimi ile hazırlanan UBS (Üniversite Bilgi Sistemi) oldukça etkin bir sistem olarak öne çıkmaktadır.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, üniversite-sanayi işbirliğine büyük önem vermekte ve öğretim elemanlarının üretime uygun fikirlerinin yatırımcılar tarafından uygulamaya sokulmasını teşvik ederek ulusal ekonomiye katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Üniversite-Sanayi İşbirliği Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, sanayi ile ilişkileri koordine etmek için çalışmalar yapmaktadır.

Araştırma ve Uygulama Merkezleri


Manisa Celal Bayar Üniversitesi bünyesinde 23 adet Araştırma ve Uygulama Merkezi bulunmaktadır.

   Aile Planlaması İnfertilite Uygulama ve Araştırma Merkezi

   Atatürk İlke ve İnkılapları Araştırma ve Uygulama Merkezi

   Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi

  Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi

   Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEHAM)

   Deneysel Fen Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEFAM)

   Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

   Jeopark Uygulama ve Araştırma Merkezi

   Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

   Kozmetoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

   Mahalli İdareler Uygulama ve Araştırma Merkezi

   Manisa Yöresi Türk El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi

   Manisa ve Yöresi Türk Tarihi ve Kültürünü Uygulama ve Araştırma Merkezi

   Nüfus ve Göç Uygulama ve Araştırma Merkezi

   Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi

   Rehberlik ve Psikolojik Danışma Uygulama ve Araştırma Merkezi

   Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Hafsa Sultan Hastanesi)

   Sağlıklı Yaşlanma Uygulama ve Araştırma Merkezi

   Sivil Toplum Kuruluşları Uygulama ve Araştırma Merkezi

   Sosyal Hizmetler Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

   Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (CBUSEM)

   Uygulamalı Matematik ve Hesaplama Uygulama ve Araştırma Merkezi

   Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

   Üniversite-Sanayi İşbirliği Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (USİTEM)

   Yabancı Diller Öğretimi, Uygulama ve Araştırma Merkezi (YADAM)