Celal Bayar Üniversitesi | Bilgi Paketi / Ders kataloğu
 
 
Bologna süreci ve ders  katalogları ile ilgili konularda yardım almak için; bologna.yardim@cbu.edu.tr


Staj İmkanları

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, uygulama ve stajlarla, öğrencilerin deneyim kazanmalarını hedeflemektedir. Yapılan stajlar, öğrencilerin öğretim yoluyla elde ettikleri bilgi ve becerileri ilgili sektördeki işyerlerinde uygulayarak güçlendirmelerini sağlamaktadır.
Öğrencilerin doğru karar verme becerilerinin gelişmesi ve kendi alanlarında deneyim kazanmaları stajlar yoluyla elde edilen diğer kazanımlardır. Senato, stajlara ilişkin esasları ilgili birimin önerisini gözönünde bulundurarak belirler.
Stajın zorunlu olup olmaması fakülteden fakülteye farklılık göstermektedir.


LLP/Erasmus Staj Hareketliliği
Staj Hareketliliği, Yükseköğretim kurumunda kayılı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede veya organizasyonda mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. 
Faaliyet süresi lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 3 ile 12 ay arasında bir süredir. 
Staj  yapılabilecek kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve işletme tanımına uyan diğer kuruluşlardır. 
Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dahil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir.