Celal Bayar Üniversitesi | Bilgi Paketi / Ders kataloğu
 
 
Bologna süreci ve ders  katalogları ile ilgili konularda yardım almak için; bologna.yardim@cbu.edu.tr


ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Birimi, Üniversitemizin uluslararası ilişkilerini koordine etmek üzere kurulmuştur. Birimin amacı, Üniversitenin uluslararası platformlarda tanıtımını yapmak,  kültürel ve bilimsel alanlarda uluslararası ilişkileri geliştirmektir. Bu çerçevede birimimiz, Hayat Boyu Öğrenme Programlarından ERASMUS ile Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları ve Bologna Sürecinin Üniversitemize dönük uygulamalarını yürütmektedir. Aynı zamanda birimimiz, Yüksek Öğretim Kurulu tarafından koordine edilen FARABİ ve MEVLANA Değişim Programı faaliyetlerini de gerçekleştirmektedir.

Birimimiz bir yandan Avrupa Birliği ülkelerindeki yüksek öğretim kurumları ile bir yandan da diğer ülkelerdeki eğitim kurumları ile ikili ilişkileri geliştirmekte diğer taraftan da üniversitemizin uluslararasılaşmasına katkı sağlamak için üniversite personeline uluslar arası projeler hakkında eğitim vermektedir. Birimimiz, AB Eğitim ve Gençlik Programlarından olan Erasmus projelerine aktif olarak katılmakta ve üniversitemizin bu programlardan aldığı payı önemli ölçüde artırmayı hedeflemektedir. 

Uluslararası İlişkiler Birimi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Birol KOVANCILAR sorumluluğunda faaliyetlerini sürdürmektedir.

Detaylı Bilgi