Celal Bayar Üniversitesi | Bilgi Paketi / Ders kataloğu
 
 
Bologna süreci ve ders  katalogları ile ilgili konularda yardım almak için; bologna.yardim@cbu.edu.tr


YÖNETİM

Rektör; üniversitenin ve bağlı birimlerin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin devlet kalkınma plan, ilke ve hedefleri doğrultusunda planlanıp yürütülmesinde, bilimsel ve idari gözetim ve denetimin yapılmasında ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında birinci derecede yetkili ve sorumludur.

 
Rektör
Prof. Dr. A. Kemal ÇELEBİ 
Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Bilal GÜMÜŞ
 
Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Muzaffer TEPEKAYA
 
Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Birol KOVANCILAR
 
 

 

Genel Sekreter V.
Ali Emirosmanoğlu
 
 
Başkan
Prof. Dr. A. Kemal ÇELEBİ Rektör
Üyeler
Prof.Dr.Süleyman Sami İLKER Tıp Fakültesi Dekan V.
Prof.Dr.Mustafa MIYNAT İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı
Prof.Dr.A. Kemal ÇELEBİ Fen Edebiyat Fakültesi Dekan V.
Prof.Dr.Ahmet ATAÇ Eğitim Fakültesi Dekan V.
Prof.Dr.Ahmet TÜRK Mühendislik Fakültesi Dekanı
Prof.Dr.Ahmet TÜRK Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Dekan V.
Prof.Dr.Birol KOVANCILAR Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekan V.
Prof.Dr.Ahmet Kemal ÇELEBİ İlahiyat Fakültesi Dekan V.
Prof.Dr.Ramazan GÖKBUNAR İşletme Fakültesi Dekanı
Prof.Dr.Bilal GÜMÜŞ Diş Hekimliği Fakültesi Dekan V.
Prof.Dr.A.Kemal ÇELEBİ Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V.
Prof.Dr.A.Ahmet KİLİMCİOĞLU Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V.
Prof.Dr.Bilal GÜMÜŞ Spor Bilimleri Fakültesi Dekan V.
Prof.Dr.Seyhun KÜRŞAT Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof.Dr.Muzaffer TEPEKAYA Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof.Dr.M.Kenan YALINIZ Turgutlu Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi
Raportör
Ali EMİROSMANOĞLU Genel Sekreter